නිෂ්පාදන

අප අමතන්න

ෙරලියන්ස් ෙලෝහ සම්පත් සම්බන්ධීකරණය. ලිමිටඩ්,

ලිපිනය

Hi-Tech තොරතුරු චතුරශ්රය C-909, Nankai දිස්ත්රික්, Tianjin චීනය

විද්යුත් තැපෑල

adminylt@reliancesteel.cn

දුරකථන

+ 86-022-59518966

+86 13012201066

ෆැක්ස්: + 86-022-59518966

පැය

සඳුදා-සිකුරාදා: 6pm කිරීමට පෙරවරු 9

සෙනසුරාදා, ඉරිදා,: වසා

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?